top of page
Stories_Pic-1.png

Our Story

KANVELA in Thai means "the passage of time.”

SINCE 2018

เราผลิตช็อกโกแลต โดยเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ใช้ผลผลิตจากต้นโกโก้ที่ปลูกในไทย ตั้งแต่วันที่เราเริ่มปลูกต้นโกโก้เมื่อหลายปีก่อน เราก็ตั้งใจว่าอยากผลิตช็อกโกแลตไทย ที่มีคุณภาพในระดับโลก เราศึกษา ค้นคว้า ทดลองมากมายหลายวิธี จนสุดท้ายเราสามารถค้นพบรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผลผลิตในประเทศไทย เราเรียกผลลัพธ์นี้ว่า รสชาติและคุณภาพช็อกโกแลตในแบบของกานเวลา ซึ่งเริ่มต้นจากมาตรฐานการดูแลต้นโกโก้ ทั้งในสวนของเราและเกษตรกรผู้ปลูกที่ส่งผลผลิตให้เรา เมื่อได้ผลผลิตมาแล้ว เราจึงออกแบบกระบวนการหมักเพื่อดึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จนผลิตออกมาเป็นช็อกโกแลตด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของสินค้าเราได้รับการยืนยันผ่านรางวัลในระดับนานาชาติมากมาย โดย เฉพาะรางวัล International Rising Star Award ปี 2021 จาก Academy of Chocolate ประเทศอังกฤษ

Quality Produce Planting
cacao-2.png

การปลูกผลผลิต
ที่มีคุณภาพ

เราตั้งใจศึกษาในทุกๆขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวิจัย ทดลองเพื่อค้นหาสายพันธุ์โกโก้ที่เหมาะสม สำหรับเป็นวัตถุดิบที่ดีเพื่อให้ได้ช็อกโกแลตที่มีรสชาติหลากหลาย เราทำงานร่วมกับเกษตรกรในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถนำไปพัฒนาผลผลิตในสวนได้ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

กระบวนการหลัง
เก็บเกี่ยว

cacao-2.png
KanVela_logo-3.png

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวที่ประกอบไปด้วย การหมักเม็ดโกโก้สด และการตากเพื่อให้ได้เม็ดโกโก้แห้ง เป็นวิธีการเฉพาะที่เราพัฒนาขึ้นมา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี จนได้ออกมาซึ่งองค์ความรู้ และนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ทำให้วัตถุดิบของเรามีความชัดเจนในด้านรสชาติ

Post Harvesting
Stories_Pic-2.png
cacao-2.png

โรงงานผลิต
ที่ได้มาตรฐาน

S__3596717.jpg

ด้วยโรงงานผลิตได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นผ่านการผลิต ตรวจสอบ อย่างพิถีพิถัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตช็อกโกแลตของเรา นำเข้าจากประเทศอิตาลี เพราะเราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของลูกค้าเสมอ

Standradized
S__6111493.jpg

สินค้าคราฟท์
ช๊อกโกแลตไทย

ด้วยเพราะเราสามารถดูแลคุณภาพวัตถุดิบให้ดีมาตั้งแต่ต้นทาง เมื่อนำมาผลิตเป็นช็อกโกแลต ทำให้ช็อกโกแลตของเราสามารถเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผ่านการเติมแต่งด้วยสารเคมีน้อยที่สุด เติมแต่งความสนุก ตื่นเต้น น่าค้นหา ทำให้เกิดเป็นเสน่ห์ของ คราฟท์ช็อกโกแลต ในแบบของกานเวลา

cacao-3.png
Thai Craft
Timeline
bottom of page